Index's news 03
Jan. 01, 1970

Beyonce là người nhận được nhiều..

Ai cũng cầu mong sức khỏe, tài lộc, may mắn, tiền bạc, .

Mặc dù có tên là Miss Bikini Global (Cuộc thi Hoa hậu Bikini toàn cầu) nhưng ban tổ chức lại "quên" mời các ứng cử viên đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Theo bảng danh sách của ban tổ chức, các thí sinh tham dự cuộc thi này đều đến từ các thành phố khác nhau của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thành Đô, Thái Nguyên, Liêu Ninh, Vũ Hán... Chính điều này đã khiến nhiều người dùng mạng quốc tế ngạc nhiên và lấy làm lạ lùng. Mặc dù có tên là Miss Bikini Global (Cuộc thi Hoa hậu Bikini toàn cầu) nhưng ban tổ chức lại "quên" mời các ứng cử viên đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Theo bảng danh sách của ban tổ chức, các thí sinh tham dự cuộc thi này đều đến từ các thành phố khác nhau của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thành Đô, Thái Nguyên, Liêu Ninh, Vũ Hán... Chính điều này đã khiến nhiều người dùng mạng quốc tế ngạc nhiên và lấy làm lạ lùng.


 

Mặc dù có tên là Miss Bikini Global (Cuộc thi Hoa hậu Bikini toàn cầu) nhưng ban tổ chức lại "quên" mời các ứng cử viên đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Theo bảng danh sách của ban tổ chức, các thí sinh tham dự cuộc thi này đều đến từ các thành phố khác nhau của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thành Đô, Thái Nguyên, Liêu Ninh, Vũ Hán... Chính điều này đã khiến nhiều người dùng mạng quốc tế ngạc nhiên và lấy làm lạ lùng. Mặc dù có tên là Miss Bikini Global (Cuộc thi Hoa hậu Bikini toàn cầu) nhưng ban tổ chức lại "quên" mời các ứng cử viên đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Theo bảng danh sách của ban tổ chức, các thí sinh tham dự cuộc thi này đều đến từ các thành phố khác nhau của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thành Đô, Thái Nguyên, Liêu Ninh, Vũ Hán... Chính điều này đã khiến nhiều người dùng mạng quốc tế ngạc nhiên và lấy làm lạ lùng.


Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào